MTM Tech, s.r.o.

Ryze česká firma, která je zaměřena na vývoj, výrobu, dodávky a servis techniky pro údržbu komunikací a zelených ploch, úpravy nákladních vozidel, speciálních nosičů a traktorů pro použití v komunální oblasti a na vývoj, výrobu speciálních zařízení pro údržbu krajnic, příkopů, vodních toků, těles drážních náspů atp. a zařízení pro
zvýšení bezpečnosti práce na dálnicích a rychlostních komunikacích.