Kdo údaje sbírá a zpracovává

 

Jaké údaje sbíráme

 

Důvod a účel sběru

 

Osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány.

Soubory cookies

 

Zásady cookies se vztahují na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Na co máte právo

 

Kam se můžete obrátit

 

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás. 

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 5.8.2021.