Podmínky vstupu na veletrh – 2023

 Podmínky vstupu na veletrh – 2023

Veletrh je určen pro odbornou veřejnost. 

Vstup bude umožněn každému (po splnění podmínky věku), kdo řádně vyplní a podepíše prezenční listinu.

Vytištěná pozvánka není podmínkou pro vstup.

Věkové omezení vstupu

Vzhledem k tomu, že veletrh je koncipován pro odbornou veřejnost a z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků, jsme pro letošní ročník přistoupili k věkovému omezení vstupu.

Do areálu se tak dostanou osoby starší 15 let, což bude u vstupu kontrolováno.

Toto pravidlo platí jako pro odbornou veřejnost, tak pro návštěvy spoluvystavujících firem.