I-TEC Czech, spol. s r.o.

Je společnost, která působí přes čtvrt stolení na trhu.
Specializuje se na komunální vozidla – nosiče nástaveb a nástavby k těmto. Pro zimní a letní údržbu komunikací, údržbu městské zeleně, čistotu města, svoz a nakládání s odpady, údržbu veřejného osvětlení, správu sportovišť, dětských hřišť, bytového fondu, hřbitovů, městského mobiliáře, dopravního značení a jiné. Zastupuje tyto značky: Piaggio, Bonetti, Novarini a TPC