I-TEC Czech, spol. s r.o.

Lidé ze společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o. se zabývají prodejem komunálních vozidel a nástaveb již 20 let. Jak už název společnosti napovídá, dodává na trh převážně italskou technologii, která patří k nejlepším ve svém oboru.

Na český trh dodává lehká užitková vozidla, komunální vozidla, komunální nosiče, nářadí, pracovní stroje a komunální nástavby pro práci v městské zeleni, čistotu města, svoz a nakládání s odpady, údržbu veřejného osvětlení, údržbu komunikací, správu sportovišť, dětských hřišť, bytového fondu, hřbitovů, městského mobiliáře, dopravního značení a jiné.