Podmínky vstupu na veletrh a opatření

 Podmínky vstupu na veletrh a opatření

Veletrh je určen pro odbornou veřejnost. 

Vstup bude umožněn každému, kdo řádně vyplní a podepíše prezenční listinu.

Vytištěná pozvánka není podmínkou pro vstup.

Podmínky vstupu

Pravidla vstupu se řídí podle aktuálních vládních nařízení a návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou.