Opatření a podmínky vstupu na veletrh

 Opatření a podmínky vstupu na veletrh

Veletrh je určen pro odbornou veřejnost. Vstup bude umožněn každému, kdo řádně vyplní a podepíše prezenční listinu a dále bude splňovat podmínky vstupu, jakožto opatření před dalším šířením onemocnění COVID-19.

Vytištěná pozvánka není podmínkou pro vstup.

Každý návštěvník při vstupu do areálu je pořadateli povinen prokázat a splnit jednu ze čtyř podmínek (Tečka, Covid pass, popř. písemné potvrzení).

Podmínky vstupu

  • Potvrzení o úplném očkování, minimálně 14 dní po poslední dávce
  • Negativní výsledek PCR testu ne starší než 7 dní
  • Negativní výsledek antigenního testu ne starší než 72 hodin
  • Potvrzení o prodělané nemoci ne starší 180 dní

Pravidla vstupu se řídí podle aktuálních vládních nařízení a návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou.