Opatření a podmínky vstupu na veletrh

Opatření a podmínky vstupu na veletrh

Veletrh je určen pro odbornou veřejnost. Vstup bude umožněn každému, kdo řádně vyplní a podepíše prezenční listinu a dále bude splňovat podmínky vstupu, jakožto opatření před dalším šířením onemocnění COVID-19. Vytištěná pozvánka není podmínkou pro vstup. Každý návštěvník při vstupu…